هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر سيد شهاب الدين صدر

تحصیلات : متخصص فيزيولوژي ...

سمت : رييس هيئت مديره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر حسن هويدا

تحصیلات : فارغ التحصیل رشته پزشکی- فارغ التحصيل دوره M.P.H از ...

سمت : عضو هيئت مديره- رئيس كميته رفاهي ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقای دکترداریوش طاهرخانی

تحصیلات : دکترای پزشکی ...

سمت : عضو هیات مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر محمد حسين بدخش

تحصیلات : فارغ التحصیل رشته جراحی زنا ن و زایمان ...

سمت : رئيس كميته تعرفه و ماليات و بيمه ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمد رضا خردمند

تحصیلات : دکترای پزشکی ...

سمت : عضو هیات مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر خليل علي محمدزاده

تحصیلات : دكتراي حرفه اي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مدیریت ...

سمت : عضو هيئت مديره و رييس كميته فرهنگي اجتماعي ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر داوود ميزاني

تحصیلات : دكترا پزشكي از دانشگاه شيراز- ليسانس حقوق ...

سمت : بازرس اصلي انجمن ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر اميرعباس لشگري

تحصیلات : دكترا پزشكي ...

سمت : عضو هيئت مديره و رئيس كميته ورزشي ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : خانم دكتر كامليا كامروز خدايار

تحصیلات : دكترا پزشكي ...

سمت : عضو هيئت مديره و رييس كميته بانوان ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : خانم دكتر هيلدا مومني

تحصیلات : دكترا پزشكي ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر حسين نوعصي زاده

سمت : رئيس كميته درمانگران اعتياد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر سروش مرداني راد

سمت : عضو هيئت مديره و رئيس كميته پزشك خانواده و طرح تحول ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي مجيد اقتصادي نژاد

تحصیلات : كارشناس ارشد حقوق بين الملل ...

سمت : مدیرکل اجرایی انجمن ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر مهدي حسينيان

سمت : رئيس كميته آموزش و پژوهش ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر مسعود جوانبخت

سمت : عضو هيئت مديره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آقاي دكتر محمود خدادوست

سمت : عضو هيئت مديره ورئيس كميته طب سنتي و مكمل ...

جزئیات