هیئت مدیره -

خانم دكتر هيلدا مومني

خانم دكتر هيلدا مومني
تحصیلات : دكترا پزشكي

مدرك دكترا پزشكي از دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيل سال 1381 داراي پروانه طبابت از سال 1383 تاكنون سهام دار و پزشك اورژانس مركز جراحي محدود مهرشهران 1387 تا 1395 پزشك و مدير مسول آسايشگاه سالمندان مهرگان دورس 1383 تا 1387 پزشك اورژانس مركز جراحي محدود ماد سعادت آباد 1381 تا 1383 پزشك اورژانس بيمارستان هشتروديان (خيابان شهيد قرني)