کمیته ورزشی

آقاي دكتر لشگري رييس كميته ورزشي انجمن صنفي پزشكان ايران

 

اخبار کمیته

صورتجلسه کمیته ورزشی انجمن صنفی پزشکان ایرانجلسه در تاریخ۹۷/۹/۱۱ساعت ۱۴:۳۰و با حضور آقای دکتر سید شهاب ...
اولین برنامه کمیته ورزشی انجمن صنفی پزشکان ایران،در برنامه ای ورزشی - تفریحی، 8صبح روز جمعه سی ام آذر ...
سابقه تنیس روی میز انجمن صنفی پزشکان ایران توسط کمیته ورزشی انجمن و با حضور ۵۴ نفر از همکاران در سالن تنیس روی میز هیات تنیس روی میز استان تهران (سالن حجاب) در رده های مختلف برگزار گردید.