قوانین و مقررات

در اين قسمت شما ميتوانيد كليه قوانين مربوط به: آئین نامه ضوابط ساختمانی مراکز شیمی درمانی سرپایی، آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی، آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز جامع توانبخشی، آئین نامه تاسیس و بهره برداری کلنیک ویژه مستقل، آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت، آئین نامه ضوابط مسئول فنی در بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی، ، آيين نامه مركز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و ... را مشاهده بفرماييد.

فایل های ضمیمه