مشاوره حقوقی رایگان جهت اعضای محترم انجمن صنفی پزشکان ایران

به نام خدا

 

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی پزشکان ایران می رساند،کلیه خدمات مشلوره حقوقی اعضای محترم و وابستگان درجه یک توسط کمیته حقوقی انجمن صنفی پزشکان ایران به صورت کاملا رایگان میباشد.

 

مدارک لازم جهت دریافت خدمات مشاوره حقوقی:

1- اصل و کپی کارت عضویت اعضا

2- فرم تکمیل شده و درخواست دریافت خدمات مشاوره

3-کپی کارت ملی عضو در خواست کننده (در صورت درخواست وابستگان کپی کارت ملی تمام اشخاص ذینفع)

4-برای اشخاص حقوقی کپی اساسنامه مربوطه الزامیست.

5- فرم تکمیل شده نوبت دهی دبیرخانه