هیئت مدیره -

آقاي دكتر حسين نوعصي زاده

آقاي دكتر حسين نوعصي زاده ( رئيس كميته درمانگران اعتياد)
آقاي دكتر حسين نوعصي زاده

سابقه : دکترای پزشکی - موسس ومسئول فنی مرکز درمان سر پایی اعتیاد از سال87تا کنون

 

 

دکترای پزشکی                                                                                                  

 

موسس ومسئول فنی مرکز درمان سر پایی اعتیاد از سال87تا کنون

 

پزشک معتمد بیمه ایران از سال 86 تا کنون

 

مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره موسسه توانبخشی بیماران روانی مزمن ارامش مطلق  شمیران وابسته به بهزیستی شمیرانات