هیئت مدیره -

آقاي دكتر سيد شهاب الدين صدر

آقاي دكتر سيد شهاب الدين صدر
تحصیلات : متخصص فيزيولوژي

استاد دانشگاه علوم پزشگي تهران- رئيس كل سازمان نظام پزشكي- معاون وزير در وزارت بهداشت-نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در مجلس شوراي اسلامي

 

1-عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان در دانشكده پزشكي و دانشگاه تهران در دوران تحصيل

2- مسؤول جهاد دانشگاهي دانشكده پزشكي در جهاد دانشگاهي از تاريخ 1359 تا  1364
3-مسؤول كميته پزشكي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در جهاد دانشگاهي از 1359 تا 1364
4 -عضو شوراي مديريت دانشكده پزشكي در دانشگاه علوم پزشکي تهران از 1360 تا  1364
5-سرپرست دفتر طرح و برنامه و مشاوره در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از 1364 تا 1366
6-عضو كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از 1364 تا1375
7-معاون وزير در وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي از سال 1367 تا 1371
8-دبير كميته عالي فرهنگ اسلامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از 1367 تا 1371
9-عضو شوراي مركزي جهاد دانشگاهي كشور در جهاد دانشگاهي 1368 تا 1370
10- سرپرست هيأت پزشكي حج در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از 1369 تا 1377
11- دبير هيأت مركزي گزينش دستيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از 1368 تا 1371
12- عضو شوراي نامگذاري كشور در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از 1368 تا 1371
13- نماينده مردم تهران در دوره چهارم و پنجم مجلس در مجلس شوراي اسلامي از 1371 تا 1379
14- نايب رييس کميسيون بهداري در مجلس شوراي اسلامي از 1375 تا 1379
15- رييس کميسيون بهداري و بهزيستي در مجلس شوراي اسلامي از 1375 تا 1379
16- عضو كميسيون تلفيق برنامه سوم توسعه كشور در مجلس شوراي اسلامي از 1375 تا 1379
17- عضو كميسيون تنظيم بودجه مجلس شوراي اسلامي در مجلس شوراي اسلامي از 1375 تا 1379
18- عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما در نمايندة قوه مقننه از 1373 تا 1375
19- عضو گروه دوستي پارلماني ايران ـ ايتاليا و ايران ـ فرانسه در مجلس شوراي اسلامي از 1371 تا 1375
20- رييس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 1375 تا 1379
21- عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از 1375 تا 1379
22- عضو شوراي عالي نظام پزشكي كشور در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 1375 تا 1391
23- رييس سازمان پزشكان مسلمان جهان در سازمان پزشكان مسلمان جهان از 1377 تا كنون

24-رييس سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 1379 تا 1391
25- عضو هيئت مديره بيمارستان دادگستري در قوه قضاييه از 1381 تا 1385
26- مدير گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران از 1371 تا 1379
27- مدير گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران از 1381 تا 1383
28- رييس هيئت عالي انتظامي در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1381 تا1384
29- رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در قوه قضاييه از 1381 تا 1385
30- رییس سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی در پزشکی قانونی کشورهای اسلامی از 1383 تا كنون
31- مديرعامل و رييس هيأت مديره صندوق قرض الحسنه پزشكان كشور در سازمان اقتصاد اسلامي از 1381 تا كنون
32- عضو هيأت امناي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از 1387 تا 1391
33- مدير گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تهران از 1387 تا 1389
34- رييس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 1383 تا 1392
35- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم مجلس از 1387 تا 1391
36- رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی از 1387 تا 1389
37- عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در شورایعالی انقلاب فرهنگی از 1387 تا 1389
38- عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي در فرهنگستان علوم پزشكي از 1388 تا كنون
39- رييس گروه علوم پيراپزشكي فرهنگستان علوم پزشكي در در فرهنگستان علوم پزشكي از 1388 تا كنون
40- نماينده رييس جمهور و عضو شوراي‌عالي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در جمعيت هلال احمر از 1389 تا 1392
41- عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي از 1389 تا 1390
42- رييس مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي در دانشگاه علوم پزشكي تهران از 1389 تا كنون
43- نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در مجلس شوراي اسلامي از 1389 تا 1391/3/7
44- رییس کمیته عدالت در سلامت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1394 تا كنون
45- نایب رییس خانه احزاب ایران در خانه احزاب ایران از 1395 تا كنون