اخبار -

پیام تسلیت دکتر خلیل علی محمد زاده

انجمن صنفی پزشکان ایران-پیام دکتر خلیل علی محمد زاده درسوگ استاد
استاد عزیزم دکتر محمد زارع جوشقانی جراح و متخصص عالیقدر بیماری های چشم و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آسمانی شد.
این چهارمین دوست و استادم است که امسال بر اثر بیماری کووید - ۱۹ به شهادت رسیده است.
با دکتر زارع از دوره دانشجویی در دانشگاه رفاقت آغاز کردم. استادم بود. آدم حسابی بود. طی این سه دهه هر جا نیازمندی در حوزه چشم پزشکی، کمکی از بنده تقاضا می کرد، براحتی می توانستم موضوع را با ایشان در میان بگذارم، به مردم احساس دین می کرد. مدد می رساند.
پسرش علی آقا، دانشجوی پزشکی است، در دانشگاه گاهی او را ملاقات می کنم. با هم در باره مسائل گوناگون گفتگو می کنیم. در باب نحوه انجام بهتر کارها در دانشگاه، دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خوبی دارد.
استاد روی تربیت فرزندانش حساس بود. بارها طی این سالها به دانشگاه آمده بود، برای نظارت در امور تحصیلی فرزندش، از آن افراد جدی بود که هر بار از دیدنش و مصاحبت با ایشان لذت می بردم.
دکتر در چهل سال گذشته، مسئولیت های مختلفی داشت.
آخرین مسئولیت ایشان، رییس بیمارستان شهید لبافی نژاد بود.
او در خط مقدم جبهه مبارزه با ویروس منحوس کرونا و در دفاع از حریم انسانیت و سلامت انسان ها، فداکارانه جان عزیزش را تسلیم جان آفرین نمود.
دو برادر استاد، شهیدان احمد و ماشاءالله نیز در جبهه های جنگ به شهادت رسیده اند.
شهادت این استاد نیک اندیش، وارسته و نیکوکار را به جامعه پزشکی و خاندان مکرم و شهید پرورش و کلیه بیماران و علاقمندان ایشان تسلیت عرض می نمایم.
روحش شاد و قرین رحمت
#دکترمحمدزارعجوشقانی
#استاددانشگاهعلومپزشکیشهید_بهشتی
#رییسبیمارستانلبافی_نژاد
#دفاعازحریمانسانیتو_سلامت
#ویروسمنحوسکرونا
#کووید_۱۹
#تربیت_فرزند
#علیزارعجو_شقانی
#دانشجویسالآخر_پزشکی
#استاد_رفیق
#شهید_خدمت
#دکترخلیلعلیمحمدزاده
ظهر روز یکشنبه 27 مهرماه 1399

تاریخ خبر : 1399/07/28

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفی پزشکان صنفی ایران

1484

نظرات کاربران

نظر شما