هیئت مدیره -

آقاي دكتر محمود خدادوست

آقاي دكتر محمود خدادوست (عضو هيئت مديره ورئيس كميته طب سنتي و مكمل)
آقاي دكتر محمود خدادوست


رزومه اجرایی(کنونی) دکتر محمود خدا دوست

 1. مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 2. مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
 3. عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
 4. عضو کمیته فرهنگ وتمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی
 5. عضو گروه حکمت، طب اسلامی و سنتی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 6. عضو هیئت مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران
 7. نماینده وزیر بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران
 8. عضو شورای عالی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
 9. دبیر و عضو شورای سیاست­گذاری طب سنتی ایران
 10. عضو کمیته تخصصی پزشکی و آزمایشگاهی مرکز مشاوران قوه قضائیه و کارشناس رسمی دادگستری
 11. کارشناس کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی
 12. عضو گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور
 13. عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته طب سنتی ایرانی
 14. معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

رزومه اجرایی(قبلی)

 1. رییس مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب
 2. مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران
 3. مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور
 4. معاون اداری و مالی سازمان پزشکی قانونی کشور