انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

مشاوره حقوقی رایگان جهت اعضای محترم انجمن صنفی پزشکان ایران

به نام خدا

 

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی پزشکان ایران می رساند،کلیه خدمات مشلوره حقوقی اعضای محترم و وابستگان درجه یک توسط کمیته حقوقی انجمن صنفی پزشکان ایران به صورت کاملا رایگان میباشد.

 

مدارک لازم جهت دریافت خدمات مشاوره حقوقی:

1- اصل و کپی کارت عضویت اعضا

2- فرم تکمیل شده و درخواست دریافت خدمات مشاوره

3-کپی کارت ملی عضو در خواست کننده (در صورت درخواست وابستگان کپی کارت ملی تمام اشخاص ذینفع)

4-برای اشخاص حقوقی کپی اساسنامه مربوطه الزامیست.

5- فرم تکمیل شده نوبت دهی دبیرخانه