انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

اخبار صنفی داخلی -

صورتجلسه کمیته تعرفه بیمه مالیات

صورتجلسه کمیته تعرفه بیمه مالیات

بسمه تعالی

انجمن صنفی پزشکان ایران-جلسه کمیته تعرفه وبیمه ومالیات انجمن صنفی پزشکان ایران در تاریخ۹۸/۴/۴ساعت ۹صبح تشکیل شد.حاضرین در جلسه :
آقای دکتر سیدشهاب الدین صدر ریاست محترم انجمن 
آقای دکتر بدخش،آقای دکتر زالی ،آقای دکتر صاحب الزمانی،آقای دکتر عبدالغفاری،آقای دکتر پرهیزکار ،آقای دکتر منظم، آقای دکترآقانصیر،آقای دکترسلطانی،جناب آقای احسنی،خانم دکتر مومنی،خانم دکترخوشنویسان،آقای دکتر علیپور
دستور جلسه بررسی تعرفه های تشخیصی ودرمانی ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت ودرمان برای  سال ۹۸بود .
در این جلسه نکات منفی ومثبت ابلاغ تعرفه سال۹۸بررسی شد وازنظر حقوقی ضمن اشاره به اینکه اساسا ،نهاد ذیصلاح وصاحب شٵن تصویب تعرفه های پزشکی پیشنهادی از وزارت بهداشت ووزارت رفاه وسازمان برنامه وبودجه، شورایعالی بیمه سلامت می باشد واین نهاد اساسا شکل نگرفته است دارای اشکال است.
وهمچنین در رابطه باقیمت واقعی خدمات درمانی ،متدولوژی براساس بازنگری خدمات وبررسی شواهد وارزش افزوده خدمات درمانی ونیزارزش نسبی خدمات پزشکی ومراقبتهای سلامت کتاب کالیفرنیاتوضیحاتی داده شد .
ازنکات مثبت ابلاغ تعرفه پزشکی سال ۹۸یک مورد زودتر اعلام شدن افزایش تعرفه ها نسبت به سالهای قبل بود واینکه به طور متوسط رشد تعرفه ها از پارسال بیشتر بوده است.وهمچنین متمایز نمودن تعرفه های بخش دولتی وخصوصی بوده است.واز نکات منفی تعرفه های ابلاغ شده این است که افرادی که بیشترین نقش را دارند کمترین سهم را از افزایش تعرفه ها داشتند مثلا  ویزیت پزشکان عمومی افزایش خیلی ناچیزی داشته است kجراحی بسیار ناراضی کننده است وبرای پنجمین سال متوالی فریز شده است وسپس پیشنهاد هایی در جهت واقعی کردن تعرفه ها داده شد.
مشروح مباحث به دلیل اهمیت متعاقبا اراٸه می شود.

تاریخ خبر : 1398/04/09

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

543

گالری

نظرات کاربران

نظر شما