هیئت مدیره -

آقاي دكتر حسن هويدا

آقاي دكتر حسن هويدا (عضو هيئت مديره- رئيس كميته رفاهي)
آقاي دكتر حسن هويدا
تحصیلات : فارغ التحصیل رشته پزشکی- فارغ التحصيل دوره M.P.H از دانشكده بهداشت

رئيس بيمارستان طرفه، مركز سوانح، فيروزگر، مدير منطقه بهداشتي شمال تهران، مدير منطقه بهداشتي جنوب تهران، قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مدير گروه مبارزه با بيماري ها در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، از سال 1379 لغايت 1391

عضو هيات مديره و شوراي عالي نظام پزشكي 1379-1391

عضو هيات مديره نظام پزشكي و مشاور كل رئيس سازمان 1391-1396

معاون رفاهي، اجتماعي سازمان كل نظام پزشكي 1383-1391

موسس انجمن پزشكان عمومي ايران

دبير انجمن عضو هيات مديره انجمن پزشكان عمومي ايران

رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران 1378-1392

عضو هيات مديره و نايب رئيس انجمن صنفي پزشكان ايران از 1396 تا كنون

مدرس متون بهداشتي در دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ايران، ارتش و آزاد اسلامي

تاليف كتاب بهداشت سالمندان باتفاق تني چند از اساتيد دانشكده بهداشت

ببرسي K.A.P  در شهرستان اسلامشهر در زمينه بيماري سل، بررسي جذام در تهران، بررسي ميزان تيتر آنتي بادي سرخك در دختران سال پنجم و ششم دبيرستان هاي دخترانه تهران، بررسي وضعيت مالاريا در استان تهران، بررسي التور در قم، بررسي فلج اطفال در تهران، بررسي پوشش واكسيناسيون در اطفال زير يك سال در حوزه تهران