هیئت مدیره -

آقاي دكتر محمد حسين بدخش

آقاي دكتر محمد حسين بدخش (رئيس كميته تعرفه و ماليات و بيمه)
آقاي دكتر محمد حسين بدخش
تحصیلات : فارغ التحصیل رشته جراحی زنا ن و زایمان

دانشگاه علوم پزشکی ایران - مرکزآموزشی درمانی فیروزگر و مرکزآموزشی درمانی شهیداکبرآبادی

استاد و رئیس بخش جراحی زنان و زایمان مرکزآموزشی درمانی فیروزگرو رئیس مرکزآموزشی درمانی شهیداکبرآبادی

مرتبه علمي:‌ استاد  

پزشکی عمومی سال 1353 ازدانشگاه تبریز

  فارغ التحصیل رشته جراحی زنا ن و زایمان سال 1357

  جزونفرات برتربورد جراحی زنان و زایمان سال 1357

  دوره سونوگرافی وآنکولوژیDiagnosis Hospitalکشورهلند

  دوره حوادث غیرمترقبه درکشورفرانسه

  دوره عالی مدیریت

  عضوکمیته راهبردی نقشه علمی کاربردی دانشگاه تهران

  مشارکت درتنظیم برنامه های آموزشی وپژوهشی گروه زنان وزایمان

 

فعاليت‏هاي علمي و پژوهشي برجسته

   بررسی میزان روی مادرانی که نوزاد باوزن کم بدنیا میآورند.

بررسی30 ساله سزارین دریک بیمارستان منتحب ایران 

اندازه گیری ویتامینK

و ده ها طرح پژوهشي مرتبط با رشته تخصصي

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا بين المللي : بيش از 15 مورد

مقالات پذيرفته شده وسخنراني در همايش هاي علمي ملي و بين المللي: 35 مورد

تأليف یا ترجمه كتاب هاي درسي مرتبط با رشته تخصصي : 5 عنوان

راهنمایی پايان نامه ها ( ارشد ودكتري ) 12 مورد

مشاوره پايان نامه ها ( ارشد ودكتري ) 5 مورد

داوری پایان نامه ( ارشد ودكتري ): 21 مورد

اکتشاف، ابتكار، نوآوري، اختراع، اثر بدیع و ارزنده علمي ، هنری در رشته تخصصي (مورد تایید مراجع علمی معتبر):

چاپ کتب مرجع بیماری های زنان و زایمان:

 بیماریهای مقاربتی در زنان ترجمه قسمتی از کتاب infection disease of the female

 Genital tract انتشارات حیان 1378

 بازآموزی و خودآزمایی ژنیکولوژی نواک (کتاب درسی نواک) جاناتان اس.برک – انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران – دکتر دادگر و دکتر بدخش

 روش درمان بیماریهای مقاربتی گردآوری و ترجمه – دکتر بدخش و همکاران- انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران 1388

 ترجمه کتاب حاملگی پرخطر و زایمان – دکتر بدخش و همکاران- نوشته الیزابت استیپ گیلبرت سال 1389- انتشارات شهراب

سوابق اجرايي وعضويت در مجامع علمي

  شرکت درمبارزات سیاسی با رژیم شاه پس ازورود به دانشکده پزشکی تبریز درسال 1344 ودرطول مدت تحصیل که توسط رژیم ازدانشگاه اخراج و پس از آزادی اززندان و از سرگیری تحصیل درسال 1353 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تبریز

  رئیس بیمارستان امام خمینی ایلام از سال 1357تا سال 1362

  مسئولیت بهداشت ودرمان استان ایلام درطول جنگ تحمیلی

 عضو هئیت علمی بیمارستان فیروزآبادی ازسال 1362

  مدیرعامل بهداشت ودرمان استان ایلام ازسال 1362 باحفظ سمت آموزشی

  مدیرعامل بهداشت ودرمان استان تهران ازسال 1368

 رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی ازسال 1368  

 استادیارمرکزآموزشی درمانی فیروزگر باحفظ سمت اجرائی ازسال 1370    

 مدیرکل خدمات درمانی اورژانس کشور از سال 1372 باحفظ سمت آموزشی در بیمارستان فیروزگر  

 معاون بیمه ودرمان وعضوهئیت مدیره ازسال 1376 باحفظ سمت آموزشی دربیمارستان فیروزگر  

  رئیس مرکزآموزشی درمانی فیروزگر ازسال 1377 باحفظ سمت آموزشی دربیمارستان فیروزگر

  معاون پشتیبانی دانشگاه ازسال 1380 باحفظ سمت آموزشی دربیمارستان فیروزگر  

  رئیس بخش جراحی زنان وزایمان بیمارستان فیروزگرتاکنون   

  رئیس مرکزآموزشی درمانی شهیداکبرآبادی از 1/11/1393 تاکنون      

  مدیر مسئول مجله زنان و زایمان ایران  

  عضوهئیت مدیره نظام پزشکی تهران  

  مدیرکل خدمات درمانی وقائم مقام درمان    

   مدیرکل درمان واورژانس کشور

   عضوهئیت مدیره ومعاون بیمه ودرمان سازمان بیمه خدمات درمانی   

     

  رئیس مرکزآموزشی درمانی فیروزگر  

  معاون پشتیبانی دانشگاه– نماینده جمع آوری کمک های بخش خصوصی برای زلزله زدگان رودبار

  معاون پشتیبانی دانشگاه– نماینده جمع آوری کمک های بخش خصوصی برای زلزله زدگان بم  

  عضوشورای عالی نظام پزشکی ایران طی 2 دوره

  عضو هئیت مدیره تهران بزرگ طی 4 دوره    

  معاون پشتیبانی نظام پزشکی تهران

  رئیس هئیت عالی انتظامی طی 2 دوره 

  رئیس هئیت تجدید نظر نظام پزشکی درحال حاضر

  دبیر انجمن متخصصین زنان و زایمان طی 3 دور

  مسئولیت خزانه دارانجمن متخصصین زنان و زایمان  

  رئیس انجمن ایلامی های مقیم مرکز طی 4 دوره  

  رئیس مرکز آموزشی ودرمانی شهیداکبرآبادی طی 2 دوره ودرحال حاضر 

  معاون آموزشی وپژوهشی سازمان نظام پزشکی کل کشور  

   رئیس امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

 

 مسئولیت راه اندازی

 آزمایشگاه استان ایلام در زمان جنگ تحمیلی    

  بیمارستان صحرائی شهید سلیمی ایلام     

  دانشکده پرستاری ایلام    

  بازسازی بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی تهران

  دانشکده پرستاری کرج   

  بیمارستان شهید باهنرکرج  

  بیمارستان دماوند   

  بیمارستان رباطکریم    

  بیمارستان شهریار  

  بیمارستان ضیائیان تهران    

  مسئولیت اجرایی تامین آب آشامیدنی وامکانات بهداشتی درمانی در زلزله رودبار   

  نماینده تام الاختیاروزیر بهداشت ودرمان طی ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی از طریق ایجاد 6 کمپ قرنطینه بررسی سلامت جسمانی، روانی وبهداشتی آن عزیزان 

  راه اندازی انجمن جراحان زنان و زایمان

  متخصص در جراحی های میومکتومی  

  متخصص در جراحی سرطان های زنان    

  متخصص در درمان ناباروری زنان 

  متخصص در جراحی فیستول های وزیکوواژینال و رکتوواژینال