هیئت مدیره -

آقاي دكتر مهدي حسينيان

آقاي دكتر مهدي حسينيان (رئيس كميته آموزش و پژوهش)
آقاي دكتر مهدي حسينيان


   دکتر مهدی حسینیان سراجه لو MD , MBA

عضو بنياد ملي نخبگان

فارغ‌التحصيل مدارس تيزهوشان

دارندة مدال برنز المپياد شيمي كشوری

رتبة سوم اختراعات جشنوارة جوان ابن‌سينا

فارغ‌التحصيل دکترای پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی و پژوهشکده فناوری های

نوین زخم و ترمیم بافت جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسوول تاسیس و راه اندازی مرکز خاورمیانه ای سرطان

مجری مگا پروژه طراحی و ساخت ربات لیزری هوشمند برای تشخیص زودرس توده های سرطانی

عضو میز آذربایجان شرقی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

دبیر کارگروه تعامل با نهادهای آموزشی و پژوهشی دولت در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو رسمی کمیته بین المللی MOST کمیسیون ملی یونسکو (UNESCO) در ایران

عضو پیوسته و معاون بین الملل مرکز آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

عضو مرکز بین المللی همکاری های دانشگاهی اتحادیه اروپا ( IIOAC)

مدیر گروه آموزش های بین الملل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو شورای سیاستگزاری و رییس کمیته سرطان بنیاد بیماری های نادر ایران

معاون علمی پژوهشی بسیج حوزه 107 بیت المقدس ناحیه شهید باهنر تهران