اخبار صنفی داخلی -

صورتجلسه کمیته بانوان انجمن صنفی پزشکان ایران

صورتجلسه کمیته بانوان انجمن صنفی پزشکان ایران

صورتجلسه کمیته بانوان انجمن صنفی پزشکان ایران
جلسه درروزدوشنبه ۹۸/۲/۹ساعت ۱۴ و با حضور جناب آقای دکتر سیدشهاب الدین صدر ریاست محترم انجمن،سرکار خانم دکتر کامروز وسرکار خانم دکتر بزمی سرکار خانم دکتر خادمی زاده وسرکار خانم دکترصادق زاده وسرکار خانم دکترقاسمیان وسرکار خانم دکتر رستمی و سرکار خانم دکتراستادمحمد وسرکار خانم دکتراسداللهی
وآقای دکتر علیپور شروع شد ودرابتدای جلسه آقای دکتر صدر ضمن خوش آمد گویی به اعضای محترم کمیته ،در ارتباط با نحوه تشکیل انجمن صنفی واهداف وبرنامه های انجمن توضیحاتی را بیان فرمودندوهمچنین در رابطه با کمیته های مختلف انجمن واعضای آنها وبرنامه ها وعملکرد کمیته های دیگر انجمن نیز توضیحاتی دادند و فرمودند با توجه به اینکه اکثریت جامعه پزشکی همکاران خانم هستندنیاز به ایجاد وفعالیت گسترده کمیته بانوان در انجمن، جهت پیگیری مشکلات صنفی ورفع آنها وکمک به بهبود شرایط فعالیتهای صنفی ایشان کاملا محسوس بوده است وفرمودند امیدواریم با تشکیل وفعالیت اعضای محترم کمیته بانوان انجمن مشارکت بیشتر صنفی همکاران خانم  در انجمن را شاهد باشیم..
سرکار خانم دکتر خادمی زاده نیز در ادامه فرمودندبا توجه به تفاوتهای موجود وفرهنگ جامعه در بسیاری مواردنظیرمحل گذراندن طرح همکاران خانم بایدسعی در اجرای عدالت کنیم که قطعا این عدالت مساوی با برابری نیست.
سرکار خانم دکتر صادق زاده در ادامه فرمودند:شخصا تجربیات خوبی از فعالیت پزشکی در برخی شهرها نداشته ام امانیاز به پشتیبانی از همکاران خانم توسط تشکیلاتی مانند انجمن کاملا محسوس است وهمچنین فرمودند انجمن میتواند در توانمندی همکاران خانم برای تولید ثروت وکارآفرینی ازطریق ایجاد دوره های خاص آموزشی  موثر باشد وباید مشکلات همکاران رابدانیم وبه همین دلیل نیاز به ایمیل ویا هرگونه وسیله ارتباطی جهت دریافت مشکلات ونظرات وپیشنهادات همکاران داریم .
 سرکارخانم دکتر رستمی با توجه به اتفاقی در دوره طرح تجربه کرده بودندفرمودند بیشترین نیاز همکاران خانم در حال حاضر بالا بردن امنیت شغلی وبالابردن جایگاه اجتماعی ایشان است متاسفانه در حال حاضر هیچگونه حمایت وپشتیبانی از همکاران خانم نمی شود .
سرکارخانم دکتر کامروز فرمودند بهتر است از طریق بالا بردن آگاهی همکاران خانم نسبت به حقوقشان مطالبات ایشان ازجاهایی مانند وزارت بهداشت و...را هدفمند کرده وبه ایشان دررسیدن به حقوقشان کمک کنیم.
سرکار خانم دکتر خادمی زاده فرمودند متاسفانه براساس آمار موجود یکی از بیشترین میزان طلاقهای عاطفی بین همکاران پزشک وجود دارد که می توان با مشاوره های روانشناسی ودربرخی موارد طب سنتی برمبنای طبایع در حل این مشکل گامی مفید برداشت.سرکار خانم دکتر اسداللهی فرمودند متاسفانه بسیاری ازمشکلات ریشه فرهنگی بنیادین دارند ونیاز به فرهنگ سازی وجود دارد وضمنا جهت اشتغال زایی پیشنهاد درمان اقوام ودوستان در روزهایی از هفته توسط همکاران را داشتند.
سرکار خانم دکتر بزمی فرمودند بسیاری از آموزشهای مورد نیاز مرتبط با همکاران خانم را میتوان به صورت سمینارهای آموزشی یا آموزشهای آنلاین انجام دادودوره هایی مانند مدیریت مالی ومدیریت زمان و...را هم به همین شکل میتوان ایجاد کرد
در ادامه طی حکمی جناب آقای دکترصدر ریاست محترم انجمن ،سرکار خانم بزمی را به عنوان ریاست دپارتمان آموزش کمیته حقوقی انجمن منصوب فرمودند
جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت وجلسه آینده روزدوشنبه ۲۳ اردیبهشت  تشکیل خواهد شد.

تاریخ خبر : 1398/02/26

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفي پزشكان ايران

1494

گالری

نظرات کاربران

نظر شما