انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

اخبار صنفی داخلی -

اعتراض نرم ظفرقندی به جهانگیری

اعتراض نرم ظفرقندی به جهانگیری

انجمن صنفی پزشکان ایران-اعتراض نرم ظفرقندی به جهانگیری:تعرفه های ابلاغی منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از واحد های خدمات سلامت و تنشهای ناشی از آن خواهد شد.

تاریخ خبر : 1398/01/25

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

444

نظرات کاربران

نظر شما