اخبار عمومی -

اسامی اعضای شورای مرکزی دوره هفتم خانه احزاب ایران پس از شمارش آرای برگزاری انتخابات بین سه فراکسیون اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین اعلام شد

انجمن صنفی پزشکان ایران -اسامی اعضای شورای مرکزی دوره هفتم خانه احزاب ایران پس از شمارش آرای برگزاری انتخابات بین سه فراکسیون اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین اعلام شد.

لیست اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران به شرح زیر است:

اصلاح طلبان:
حسین کمالی ۶۰ رأی
مصطفی کواکبیان ۵۳ رأی
ید الله طاهرنژاد ۵۱ رأی
احمد حکیمی پور ۵۰ رأی
حسین کاشفی ۴۶ رأی
مهدی علیخانی ۴۵ رأی
فرج کمیجانی ۴۰ رأی
علی البدل:
شهیندخت ملاوردی ۳۸ رأی
علی صوری ۲۵ رأی
فاطمه راکعی ۱۷ رأی
بازرسین:
ظفرزاده ۲۵ رأی
بهمن زاده ۴۱ رأی

مستقلین؛
محمد تبرایی ۵۵ رأی
شهاب الدین صدر ۵۱ رأی
جمشید ایرانی ۵۰
مهدی پور نامدار ۴۶ رأی
قدتعلی حشمتیان ۳۹ رأی
محسن صفرپور ۳۸ رأی
محمد نیشابوری ۳۷ رأی
علی البدل:
بهنود نادری ۳۱ رأی
سیاوش نادری ۲۳ رأی
محمد فومنی ۲۳ رأی
بازرسین:
سید صابر میرعطایی ۳۸ رأی
جعفر خدا قلیزاده ۲۰ رأی

اصولگرایان:
حسن غفوری فرد ۶۲ رأی
فهیمه خان محمد زاده ۴۱ رأی
حجت ملکی ۳۹ رأی
عبدالحسین روح الامینی ۳۸ رأی
محمد مهدی مفتح ۳۶ رأی
حبیب الله بور بور ۳۵ رأی
میثم نیکفر ۳۳ رأی
علی البدل:
سید محمد حسینی ۳۲ رأی
محسن پیرهادی ۲۶ رأی
سید مهدی جولایی ۱۹ رأی
بازرسین:
بهادر ولی زاده: ۴۱ رأی
احمد کرمی ۲۸

تاریخ خبر : 1397/12/25

دسته بندی : عمومی

منبع : مهر

1234

نظرات کاربران

نظر شما