انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

اخبار صنفی داخلی -

جشنواره سیمرغ غیرقانونی است

جشنواره سیمرغ غیرقانونی است

انجمن صنفی پزشکان ایران-دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی با اعلام غیر قانونی بودن جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام کرده که نکات آئین نامه ای این جشنواره در همان بدو انتشار فراخوان با رصد موضوع، مکرر به برگزار کننده یادآوری و طی دو نامه در سال جاری به مسئولان این وزارتخانه اعلام شده است.
در این نامه آمده است که پیرو مذاکره و توضیحات قبلی در خصوص برگزاری ادوار گذشته جشنواره در سال 96 نظر به فراخوان برگزاری دهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» توسط مسئولان جشنواره، با عنایت به جایگاه حاکمیتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در تبیین و نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی هنری کشور وفق ماده دوم قانون وظایف، مصوبه هیئت وزیران و برابر مواد 19، 20و21 ذیل فصل دوم‌‌‌‏- آیین نامه شماره 174327‌‌‌‏/1«آیین نامه نحوه صدور مجوز برگزاری ونظارت بر جشنواره ها و مجامع سینمایی»، برگزاری جشنواره فیلم، فیلم نامه و هر مجمع مرتبط با آن (اختتامیه و...) را منوط به داشتن مجوز معتبر دانسته است.
در بخش پایانی این آیین نامه آمده است: متأسفانه به سبب قرائت آن مجموعه به داخلی بودن این جشنواره علیرغم فراخوان بین المللی و عمومی آن، در این خصوص تخطی قانونی و آیین نامه ای صورت گرفته است.
سازمان سینمایی لازم می داند در صورت برگزاری بدون مجوز، موضوع را به مراجع نظارتی منعکس و به سبب استیفای حقوق قانونی مراتب را پیگیری کند.

تاریخ خبر : 1397/12/23

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : ایرنا

494

نظرات کاربران

نظر شما