اخبار صنفی داخلی -

سمينار چالش هاي اخلاقي و قانوني در حرفه پزشكي

سمينار چالش هاي اخلاقي و قانوني در حرفه پزشكي

تاریخ خبر : 1397/11/25

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفي پزشكان ايران

1314

نظرات کاربران

نظر شما