انجمن صنفی پزشکان

انجمن صنفی پزشکان

اخبار صنفی داخلی -

صورتجلسه کمیته بیمه وتعرفه ومالیات

صورتجلسه کمیته بیمه وتعرفه ومالیات
جلسه در تاریخ ۹۷/۱۱/۶ساعت ۱۰صبح وبا حضور آقای دکتر سید شهاب الدین صدر ریاست محترم انجمن صنفی پزشکان ایران وآقای دکتر بدخش وآقای دکتر عبدالغفاری وآقای دکتر گودرزی وآقای دکتر کریمی وآقای دکتر فخری وجناب آقای احسنی وآقای دکتر علیپور شروع شد ودر ابتدا جناب آقای دکتر صدر در ارتباط با مشکلات جامعه پزشکی که در اولویت بررسی وپیگیری قرار دارد  توضیحاتی را بیان فرمودند اولین مورد لایحه مجازات اسلامی وتعیین حبس برای پزشکان می باشد ودیگری تجاری اعلام شدن مطب پزشکان وهمچنین اخذ مالیات ده درصدی پزشکان میباشد درادامه آقای دکتر فخری فرمودندبسیاری از همکاران با وجود داشتن بیمه مسئولیت حرفه ای به دلیل زمان بر بودن بررسی های قانونی پرونده در کمیسیونهای پزشکی قانونی وبعد از آن رسیدن رای به اجرای احکام که گاهی تا چند سال طول میکشد دچار مشکلاتی نظیر توقیف اموال ومسدود شدن حسابهای بانکی می شوند واین جدای اتلاف وقت واسترسهای روحی وارد به ایشان هست زیرارای صادره از کمیسیونهای پزشکی قانونی۳و۶و۹نفره  در حکم رای دادگاه نمی باشد مگر اینکه با شاکی در هر مرحله به توافق برسند واز آنجاییکه این مدت زمان منجر به پرداخت دیه با نرخ بالاتری در سالهای بعدی از طرف سازمان بیمه گر خواهد شد لذا به نفع آنها خواهد بود که بلافاصله پس از رای کمیسیونهای پزشکی قانونی پرداخت را انجام دهندبا همین استدلال بابیمه ها مذاکراتی انجام شد تابا شرایطی خاص جهت همکاران بیمه مسئولیت حرفه ای صادر شود تا هم در کمیسیونها از متخصصین پزشکی قانونی طرف قرارداد بیمه جهت دفاع از ایشان استفاده شودکه البته پرونده قبل از کمیسیون ۳نفره پزشکی قانونی  جهت مطالعه وبررسی ودفاع در اختیار پزشکان بیمه قرار خواهد گرفت که البته این کارشناسان برای ماهزینه ای نخواهند داشت وجهت کاهش خطا وکاهش هزینه بیمه از طرف بیمه دراختیار بیمه شونده قرار میگیرد  وهم اینکه در صورتیکه فردی چندسال با وجود بیمه داشتن خسارتی دریافت نکرده باشد میتواند از تخفیف استفاده کند
در ادامه آقای دکتر بدخش فرمودندبهتر است تحقیق شود اولا چرابعضی بیمه ها شرایط متفاوتی را به ما ارائه میکنندثانیا تمام مواردی که متعهد میشوند باید در تفاهم نامه بین رییس انجمن ورییس بیمه ذکر شودوبهتر است تحقیق شود هیئت مدیره بیمه چه کسانی هستند آیا با بانک مربوطه ارتباطی داردوهمچنین بهتر است در بیمه تکمیلی  هزینه های دندانپزشکی را هم شامل شود وترجیحا با پزشکان وبیمارستانهاییکه انجمن معرفی میکند قرارداد ببندندونیز اگر بشود کمی فرانشیز را بالا ببرند اما مابقی را سریعتر پرداخت کنند چون پرداخت خسارت بیمه های پایه بسیار زمانبر هست آقای دکتر عبدالغفاری فرمودند باتوجه به وجود خلاء های قانونی بین بیمه وپزشکی قانونی وقوه قضاییه
ممکن است رسیدگی پرونده گاهی تا ده سال حتی بیشتر طول بکشد که با احتساب این بهتراست طول مدت بیمه بیش از ده سال باشد تا در آینده بتوان این خلاء ها راپیگیری کرد وازبین برد
در ادامه آقای دکتر بدخش ازمضرات لایحه تعزیرات که حبس پزشکان رادر نظر گرفته است مطالبی را بیان فرمودند که این لایحه موجب عدم وجود خلاقیت ونوآوری شده ریسک پذیری را کاهش میدهدکه خصوصا آسیب جدی به عملکرد جامعه جراحان ونهایتا بیماران وارد خواهد کرد
وآقای دکتر صدر مسئله بیمه را در اولویت کاری کمیته قرار دادند تا پس از بررسی در کمیته حقوقی انجمن جهت انجام تفاهم نامه اقدامات لازم انجام پذیرد
جلسه در ساعت ۱۲:۱۵تمام شد

تاریخ خبر : 1397/11/16

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفي پزشكان ايران

648

نظرات کاربران

نظر شما