اخبار صنفی داخلی -

جلسه کمیته امور بین الملل انجمن صنفی پزشکان ایران

جلسه کمیته امور بین الملل انجمن صنفی پزشکان ایران

جلسه در تاریخ۹۷/۱۱/۶وبا حضور آقای دکتر سید شهاب الدین صدر ریاست محترم انجمن صنفی پزشکان ایران وآقای دکتر سمایی و آقای دکتر حائری وآقای دکتر فخری وسرکار خانم دکتر مکانیک وجناب آقای کیانی وآقای دکتر علیپوروآقای دکترحسینیان ساعت ۱۲:۳۰شروع شد ودر ابتدا آقای دکتر صدر توضیحاتی درمورد فعالیت کمیته های مختلف انجمن بیان فرمودند ودر مورد سابقه فعالیتهای امور بین الملل در سازمان نظام پزشکی نظیر ایجاد ارتباط با سازمانهای پزشکی دنیا وکاریابی برای پزشکان ومکاتبه با پزشکان ایرانی شاغل در کشورهای دیگر توضیحاتی را فرمودند وبه اهمیت این کمیته در مدیکال توریسم وهمکاری با کمیته های مختلف انجمن نظیر کمیته های آموزشی وکمیته پژوهشی وکمیته ورزشی وکمیته رفاهی وسایر کمیته ها اشاره فرمودند سپس آقای دکتر سمایی فرمودند در ابتدا لازم است آماری به روز وجدید از پزشکان ایرانی فعال در کشورهای دیگر تهیه کنیم تا بتوان با این همکاران هموطن عزیز ارتباط برقرار کرد وانجمنهای صنفی پزشکی موجود در کشورهای مختلف را جهت ایجاد همکاریهای بیشتر پیدا کرده وبا آنها مکاتبه کنیم سپس آقای دکتر صدر در مورد سازمان پزشکان مسلمان جهان (WMD) توضیحاتی را بیان فرمودند ودر مورد سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی که به ریاست ایشان فعالیت میکند توضیح دادند که امور بین الملل انجمن میتواند همکاری خوبی با ایشان داشته باشد دررابطه با خروج ورزشکاران پزشک برای مسابقات ورزشی بین المللی پزشکان نیز فرمودند نیازبه فعالیت کمیته امور بین الملل وپیگیریهای لازم ایشان از طریق وزارت امور خارجه میباشد
در ادامه سرکار خانم دکتر مکانیک فرمودند با توجه به اینکه در کشورهایی نظیر آلمان تحصیلات تکمیلی مورد نیاز برای همکاران ممکن هست میتوان این امور راتسهیل نمود وتجربیات وعلم کشورهای دیگر را نیز با ارتباط از طریق کمیته امور بین الملل به کشور منتقل کرد
در ادامه جناب آقای دکتر حائری پیشنهاد دادند از طرف انجمن فردی برای توضیح اهداف انجمن وایجاد ارتباط به کشورهای دیگر فرستاده شود ولی در ابتدا باید مشخص شود اهداف انجمن از ایجاد این ارتباطات چیست ودر مورد آموزش بسیاری از تکنیکها خصوصا در جراحیها بسیاری از همکاران علاقه به یادگیری وآموزشهای تکمیلی دارند وانجمن میتواند از طریق آگاهی دادن واطلاع رسانی وتسهیل در ارتباط و تماس باکشورهای دیگر در این زمینه فعالیت کند ودر ادامه جناب آقای دکتر فخری توضیحاتی در مورد امکان دریافت کارتهای اعتباری نظیر
Master Card &Visa Card
به نام همکاران پزشک توضیحاتی بیان فرمودند
وجناب آقای دکتر صدر فرمودند ایجاد ارتباط با همکاران خارج از کشورموضوعیت داردودرراستای سیاست های نظام می باشدودر ادامه خود این ارتباط میتواندآثارمثبتی داشته باشد وبهتر است از تمامی پتانسل های موجود استفاده کرد. در ادامه آقای کیانی فرمودند بهترین اقدام شرکت در نمایشگاه های بین المللی است واین بهترین وموثرترین نوع برقراری ارتباط است وقتی در نمایشگاهی شرکت میکنیم مهمترین دستاوردش این هست از نظر بین المللی وبه صورت کاملا قانونمند پذیرفته شده ایم و میتوانیم تبلیغ وفعالیت بین المللی داشته باشیم
در حال حاضرمدیکال توریسم با وجود پتانسیل بسیار بالا در کشور بسیار آشفته وآسیب دیده است وانجمن میتواند اینهارا در قالب قرار دهد ودر سطح جهانی قراردهد در کشورهای مختلف میتوان برای اینکار agent
های معتبری را طرف قرار داد داشته باشیم ونباید تنها به اشخاص وابسته باشیم کار کمیته بین الملل برای اجرایی شدن نیاز به برگزاری کنگره وسمینار و کنفرانس در موضوعاتی بین المللی است که میتواند به صورت سالیانه در کشورهای مختلف برگزار کرد واین به انجمن هویت بین المللی میدهد
آقای دکتر حائری نیز ضمن تایید مطالب ذکر شده فرمودند مسئله قرارداد با Agent ها
بسیار عالیست ولی باید بسیار معتبر باشند چنین تجربه ای را تایلند در عمان داشته است که بسیار موفق بوده است در حال حاضر علاوه بر اینکه بسیاری از هموطنان مقیم خارج ازایران برای جراحی ها ودندانپزشکی و...به ایران مراجعه میکنند با توجه به نرخ خدمات پزشکی در ایران خارجی ها هم به ایران مراجعه میکنند در ابتدا باید جامعه هدف را برای شروع کار پیدا کنیم که بیشتر در کدام کشورها هستند ودر ابتدا از آنجا شروع کنیم
سپس با پیشنهاد آقای کیانی مبنی بر برگزاری کنگره سالیانه از طرف انجمن موافقت گردیدو موضوع آن
Ethics and MEDICAL موردتوافق قرارگرفتErrors
وپیگیری انجام آن و برگزاری نمایشگاههای مربوطه به عهده آقای کیانی گذاشته شد.
آقای دکتر فخری فرمودند در صورتیکه کنگره در کیش برگزار شود جهت مرکز اقامتی را میتوانند از اسپانسر استفاده کنند
جلسه در ساعت ۱۵ تمام شد.

تاریخ خبر : 1397/11/16

دسته بندی : صنفی داخلی

منبع : انجمن صنفی پزشکان ایران

1350

گالری

نظرات کاربران

نظر شما